KIM JESTEŚMY

MOCodajnia to miejsce świadomego rozwoju.

DLA LUDZI i DLA FIRM.

MOCodajnia jest efektem zatrzymania się, przyjrzenia sobie i oswojenia własnej MOCy. Powstała z potrzeby życia dobrej jakości
i chęci towarzyszenia innym w ważnej dla nich zmianie.

MOCodajnię tworzymy My

Działamy w dwóch sferach:

Jesteśmy zespołem psychologów, trenerów, coachów i praktyków HR z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Swoją pracę opieramy przede wszystkim na spotkaniu
i kontakcie z DRUGIM CZŁOWIEKIEM – zarówno na poziomie jednostki indywidualnej, jak i na poziomie firm i organizacji, które ten człowiek współtworzy.


Przyświeca nam myśl, że nasze życie jest relacją – z sobą, z ludźmi, ze światem, a każda zmiana rodzi się w kontakcie – z zaangażowania i działania. Jesteśmy przekonane, że ROZWIĄZANIA TKWIĄ W POTENCJALE LUDZKIM. Metoda pracy jest dla nas wtórna wobec potrzeb i zasobów konkretnego Klienta i stanowi jedynie narzędzie do osiągnięcia zamierzonego efektu.


Ważna dla nas jest ROZMOWA i głębokie SŁUCHANIE naszego Klienta po to, aby zrozumieć jego cele, potrzeby i kontekst, a tym samym móc odpowiedzieć na nie odpowiednio skrojonym narzędziem rozwojowym.

NASZA PRACA

Podczas pracy z Klientem, zarówno indywidualnym, jak również organizacją, tworzymy przestrzeń na zatrzymanie się, odkrywanie, refleksję i doświadczanie siebie, aby w rezultacie Klient jak najlepiej wykorzystał dostępne sobie potencjały i mógł realizować wizję i cele w zgodzie ze swoimi wartościami.

Kierując się tą filozofią - wspieramy, doradzamy, edukujemy i inspirujemy jednostki, grupy i organizacje

Po co?
  • By w pełni korzystać ze swoich zasobów.
  • Być spełnionym. By w harmonii osiągać zamierzone cele osobiste i zawodowe.
  • Być efektywnym. By mieć poczucie sensu i satysfakcjonującego życia dobrej jakości.
  • Być szczęśliwym.
  • Bez względu na to, gdzie spotykamy Człowieka - w jego życiu prywatnym, pracy czy jako część dużej Organizacji - przyświecają nam te same ideały: autentyczność, otwartość, odpowiedzialność, zaangażowanie, jakość i efektywność.