ZESPÓŁ

Anna
Przygodzka-Gacek

608 240 260

Z zawodu i z zamiłowania jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym, coachem ICC i trenerem umiejętności psychologicznych.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie pracy w korporacji na różnych stanowiskach i w różnych funkcjach obszaru HR, m.in. specjalisty w zakresie rekrutacji, badania potencjału pracowników, rozwoju kompetencji, facylitacji procesu zmian w organizacji/ firmie, trenera i coacha wewnętrznego, moderatora warsztatów, kierownka projektów, kierownika zespołów trenerów wewnętrznych. Równocześnie od ponad 10 lat spełniam się w tworzeniu Ośrodka Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Pomarańczowe Ja, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par.

Od kilkunastu lat realizuję się w pracy indywidualnej i grupowej z ludźmi jako psycholog, trener, coach i moderator procesów grupowych współpracując z firmami szkoleniowymi oraz organizacjami.

Na drodze osobistego rozwoju nakarmiłam się inspiracjami z różnych podejść pracy z ludźmi m.in. psychoterapii psychodynamicznej (dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego KCP), Analizy Transakcyjnej (dyplom szkoły AT, certyfikat 101), coachingu (certyfikat ICC), Gestaltu, RTZ, szkoły trenerskiej Spotkanie, psychoterapii par wg modelu Tavistock. Z całą pewnością lista ta nie jest skończona. Ciągła otwartość na nową wiedzę i doświadczenia jest wynikiem mojej niesłabnącej ciekawości świata i ludzkiej psychodynamiki.

Agnieszka
Osuch

604 890 559

Jestem socjologiem, trenerem i konsultantem. Doświadczenie zawodowe zebrałam podczas kilkunastoletniej pracy w strukturach korporacji w obszarze HR, wspierając pracowników i organizację w roli HR Business Partnera, kierownika projektów, trenera, moderatora, projektanta narzędzi ZZL, konsultanta ds. rozwoju organizacji i facylitatora zmian.

Po latach doświadczeń w korporacji, podjęłam decyzję o zmianie, która zaowocowała przedefiniowaniem mojej zawodowej drogi. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Na co dzień pracuję z jednostkami i zespołami. Spędziłam kilka tysięcy godzin na sali szkoleniowej, wyposażając uczestników z różnych szczebli organizacji w wachlarz narzędzi, z których mogą korzystać w życiu osobistym i zawodowym. Wspieram w dostrzeżeniu i wyłonieniu ich naturalnego potencjału, rozwoju kompetencji i zdefiniowaniu obszarów do dalszego rozwoju. Korzystam przy tym z wielu technik i narzędzi pracy, upatrując dużą rolę w doświadczaniu.

Prowadzę warsztaty z zespołami, towarzysząc im w różnych momentach procesu zmiany, Pracuję z Kierownictwem firm wspierając je m.in. w definiowaniu strategii, wizji, misji i wartości tworzących klimat kultury organizacyjnej.

W pracy ważna jest dla mnie autentyczność, uważność i zbudowanie relacji z Klientem, co pomaga mi w usłyszeniu i nazwaniu jego potrzeb, a tym samym zaproponowaniu takiej metody pracy, która będzie najlepiej służyć ich realizacji.

Monika
Kurosz

730 062 482

Jestem psychologiem, coachem ICC, trenerem i konsultantem. Obecnie znajduję się w trakcie 4- letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Nieustannie podnoszę swoje kompetencje zawodowe, biorąc udział w licznych szkoleniach i warsztatach.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując kilkanaście lat w korporacji, obejmując różnorodne funkcje i stanowiska w obszarze `HR. Pracowałam między innymi jako specjalista i koordynator ds rozwoju personalnego, ekspert w zakresie badania potencjału i procesu zmian, moderator warsztatów, trener, coach, a także kierownik kilkudziesięcioosobowego działu “centrum rozwoju kompetencji i organizacji”. Od kilku lat realizuję się również jako psycholog. Udzielam pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszeniu psyche soma polis oraz Ośrodku Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Pomarańczowe Ja. Prowadzę również grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe.

Pracuję zarówno z jednostkami jak i z grupami. Specjalizuję się w coachingu indywidualnym, grupowym, przeprowadzaniu procesów naboru i analizy potencjału. Przeprowadzam Assesment Center, Development Center, ocenę 360 stopni. Ponadto pracuję z Zarządami i Kierownictwem w kreowaniu i efektywnym wdrażaniu wizji, strategii i kultury organizacji, co pozwala przedsiębiorstwom stawać się organizacjami przyszłości. Prowadzę warsztaty dotyczące procesów zmian w przedsiębiorstwie, a także w zakresie budowania zespołów, ich rozwoju, współpracy czy rozwiązywania konfliktów. Towarzyszę menedżerom w odkrywaniu ich wewnętrznego potencjału i rozwoju ich kompetencji przywódczych. W swojej pracy integruję wiele metod pracy i narzędzi, dobierając je adekwatnie do potrzeb klienta i organizacji.