MOC DLA FIRM

W firmie jest moc!

Każda firma i organizacja to skomplikowany i złożony organizm. Ciągła dynamika wewnętrzna oraz zmienność otoczenia stale wpływają na jego funkcjonowanie: z jednej strony na strategię, struktury, procesy, zasady, kulturę pracy, z drugiej na ludzi, i ich motywację, umiejętności i gotowość do współpracy w zespole.

Impas, niska efektywność, niezadowalająca jakość, niesprzyjający klimat współpracy, zmęczenie i wypalenie w gronie menedżerów i załogi, chęć nowych wyzwań i sukcesów, nowa wizja działania, potrzeba dalszego rozwoju – to tylko niektóre z powodów, dla których firmy zaczynają na nowo poszukiwać swojej MOCy.

Rozwój każdego systemu (firmy, organizacji, zespołu, grupy projektowej) zaczyna się od gotowości jego członków do zmiany.


Bo każda firma i organizacja zaczyna się i kończy w umyśle jej szefów i pracowników. Chcemy wspierać Was na drodze rozwoju i pożądanej bądź koniecznej zmiany w Waszej firmie. Jesteśmy przekonane, że może się ona okazać niezwykle ważnym i fascynującym dla niej etapem.